Zarządzanie kryzysowe

KORONAWIRUS

Aktualne informacje na temat nowego koronawirusa SARS-Cov-2 wywołującego chorobę COVID-19 oraz informacje jak zachować środki ostrożności i jak postępować w przypadku podejrzenia...

Więcej..

Telefon

Numery alarmowe

Telefon  alarmowy: 112
Pogotowie ratunkowe: 999, 22 734-02-02
Policja: 997, 22 755-60-10 do 13
Straż pożarna: 998, 22 755-52-37
Straż miejska: 986, 22 755-54-31
Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego: 987, 22 595-13-00

 

 

Uwaga na tlenek
węgla

Trwa sezon grzewczy. Każdego roku z powodu zatrucia tlenkiem węgla (CO), potocznie zwanego czadem, umiera w naszym kraju kilkadziesiąt osób.

Więcej..

KORONAWIRUS

Aktualne informacje na temat nowego koronawirusa SARS-Cov-2 wywołującego chorobę COVID-19 oraz informacje jak zachować środki ostrożności i jak postępować w przypadku podejrzenia zakażenia u siebie lub swoich bliskich znajdziesz na rządowej stronie:

https://www.gov.pl/web/koronawirus

Kontakt do PSSE w Grodzisku Mazowieckim
tel. 22 755 57 76, 22 755 59 51
oraz
tel. czynne poza godzinami pracy
603 987 812, 603 987 811
(tylko w nagłych przypadkach).

 

Lista oddziałów zakaźnych w Warszawie:

 • Wojskowy Instytut Medyczny, Klinika Chorób Infekcyjnych I Alergologii, Szaserów 128
 • Wojewódzki Szpital Zakaźny w Warszawie, Oddział Chorób Zakaźnych, Wolska 37
 • Centralny Szpital Kliniczny MSWiA, Oddział Chorób Wewnętrznych i Hepatologii, ul. Wołoska 13
 • Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego - Dziecięcy Szpital Kliniczny im. Józefa Polikarpa Brudzińskiego w Warszawie, Oddział Kliniczny Obserwacyjno-Izolacyjny i Pediatrii, ul. Żwirki i Wigury 63A

Zarządzanie kryzysowe to działalność organów administracji publicznej będąca elementem kierowania bezpieczeństwem narodowym, która polega na zapobieganiu sytuacjom kryzysowym, przygotowaniu do przejmowania nad nimi kontroli w drodze zaplanowanych działań, reagowaniu w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowych, usuwaniu ich skutków oraz odtwarzaniu zasobów i infrastruktury krytycznej.

Na podstawie regulaminu organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Grodzisku Mazowieckim Samodzielne stanowisko ds. zarządzania kryzysowego, ochrony ludności i spraw obronnych  wykonuje zadania z zakresu zarządzania kryzysowego.
Telefon: 22 463 46 52.

TELEFONY ALARMOWE

 • TELEFON  ALARMOWY W SIECI TELEFONII KOMÓRKOWEJ - 112
 • POGOTOWIE RATUNKOWE - 999  22 734-02-02
 • POLICJA - 997  22 755-60-10 DO 13
 • STRAŻ POŻARNA - 998  22 755-52-37
 • STRAŻ MIEJSKA - 986  22 755-54-31
 • WOJEWÓDZKIE CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO - 987  22 595-13-00

SŁUŻBY TECHNICZNE

 • POGOTOWIE ENERGETYCZNE - 991  22 755-51-36 (7 – 15H)
 • POGOTOWIE GAZOWE - 992  22 755-26-32 (7 – 15H)
 • POGOTOWIE WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI - 994 22 724-30-36

 

Procedura zgłaszania zdarzenia

Po wykręceniu numeru alarmowego i zgłoszeniu się dyżurnego spokojnie i wyraźnie podaj:

 • swoje imię i nazwisko, numer telefonu, z którego podawana jest informacja o zdarzeniu
 • rodzaj i miejsce zdarzenia (adres, nazwę obiektu, charakterystyczne miejsca)
 • czy występuje zagrożenie dla życia i zdrowia ludzkiego,
 • po podaniu informacji nie odkładaj słuchawki do chwili potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia
 • Przyjmujący może zażądać:
  • potwierdzenia zgłoszenia przez oddzwonienie,
  • dodatkowych informacji

JAK POSTĘPOWAĆ W SYTUACJACH ZAGROŻEŃ - poradnik

NIC SIĘ NIE STAŁO, ALE NA WSZELKI WYPADEK…

I KROK – przygotowania

 • razem z rodziną przedyskutuj co robić w przypadku zagrożenia, by zmniejszyć ewentualne szkody Swojego domu.
 • rozważ dwie sytuacje:
  - rodzina w domu
  - rodzina poza domem
 • ustal „skrzynkę kontaktową” z osobą zamieszkała w innej miejscowości
 • umieść przy telefonie w domu spis numerów alarmowych
 • spotkaj się ze swoimi sąsiadami – razem ustalcie „sąsiedzki plan alarmowy”

II KROK - zabezpieczenia

 • uzgodnij z rodziną w jakiej sytuacji dzwonić do policji, straży pożarnej, pogotowia ratunkowego
 • ustalcie jak i gdzie zamyka się dopływ wody, prądu i gazu
 • zaopatrz się w polisę ubezpieczeniową, która zrekompensuje Ci  poniesione straty
 • zaplanuj drogi ewakuacyjne
 • co pół roku odpytaj domowników z zasad zachowania się podczas zagrożenia
 • skompletuj zestaw awaryjny – rzeczy, które są niezbędne w momencie zagrożenia
 • ważne dokumenty przechowuj w stałym  miejscu, najlepiej w bezpiecznym pojemniku

ZAGROŻENIA WYWOŁANE  SIŁAMI NATURY

 

ZAGROŻENIA WYWOŁANE  DZIAŁANIEM CZŁOWIEKA

 

ZAGROŻENIA BĘDĄCE NASTĘPSTWEM AWARII TECHNICZNYCH

EWAKUACJA

DLACZEGO NIE WYPALAĆ TRAW

 

POŻARY TRAW SĄ NIEBEZPIECZNE DLA LUDZI, NISZCZĄ RODZIMĄ FAUNĘ I FLORĘ !!!

Wczesna wiosna to okres, w którym znacznie wzrasta liczba pożarów traw na łąkach i nieużytkach rolnych. Spowodowane jest to wypalaniem suchych traw i pozostałości roślinnych. 

Za większość tych pożarów odpowiedzialny jest człowiek. Niestety, wśród wielu ludzi panuje przekonanie, że spalenie suchej trawy użyźni w sposób naturalny glebę, co spowoduje szybszy i bujniejszy wzrost młodej roślinności, a tym samym przyniesie korzyści ekonomiczne. Nic bardziej błędnego. Jest to jeden z najbardziej brutalnych sposobów niszczenia środowiska. 

Ziemia wyjaławia się, zahamowany zostaje bardzo pożyteczny, naturalny rozkład resztek roślinnych oraz asymilacja azotu z powietrza. Do atmosfery przedostaje się szereg związków chemicznych będących truciznami tak dla ludzi jak i zwierząt.

Niszczone są miejsca lęgowe wielu gatunków gnieżdżących się na ziemi i w krzewach. W płomieniach giną zwierzęta, które w dymie tracą orientację i ulegają zaczadzeniu.

Dym uniemożliwia pszczołom i trzmielom oblatywanie łąk. Wiele owadów ginie, co powoduje zmniejszenie liczby zapylonych roślin a w konsekwencji wpływa na obniżenie plonów.

 

CO ROKU W POŻARACH WYWOŁANYCH WYPALANIEM TRAW GINĄ LUDZIE

Trzeba pamiętać, że po zimie trawy są wysuszone i palą się bardzo szybko. W rozprzestrzenianiu ognia pomagają także powiewy wiatru. W przypadku gwałtownej zmiany jego kierunku, pożary bardzo często wymykają się spod kontroli i przenoszą na pobliskie lasy i zabudowania. Niejednokrotnie w takich pożarach ludzie tracą dobytek całego życia. Występuje również bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi.

 

WYPALANIE TRAW, POZ TYM, ŻE JEST NIEBEZPIECZNE - JEST RÓWNIEŻ NIEDOZWOLONE! 

Określa to m.in. ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. nr 92, poz. 8 ze zmianami), art. 124. „Zabrania się wypalania łąk, pastwisk, nieużytków, rowów, pasów przydrożnych, szlaków kolejowych oraz trzcinowisk i szuwarów”. Art. 131: „Kto... wypala łąki, pastwiska, nieużytki, rowy, pasy przydrożne, szlaki kolejowe, trzcinowiska lub szuwary… - podlega karze aresztu albo grzywny”. Kodeks wykroczeń określa wysokość grzywny nawet do 5000 zł, a jeśli wypalanie traw spowoduje pożar, w którym zagrożone zostanie mienie lub życie, można trafić do więzienia nawet na 10 lat.

 

 

Meteorolodzy ostrzegają, że zima jeszcze nie powiedziała ostatniego słowa.

Jeśli sprawdzą się prognozy, na przełomie lutego i marca czekają nas ujemne temperatury i obfite opady śniegu. Przygotujmy się na utrudnienia związane z zimową aurą. Czapki, szaliki i rękawiczki wracają do łask.

Jednocześnie przypominamy o obowiązkach spoczywających na właścicielach i administratorach budynków, w szczególności:

 • odśnieżanie i posypywanie piachem chodników dla pieszych wzdłuż zarządzanych posesji,
 • bieżące usuwanie sopli lodowych, ze szczególnym uwzględnieniem elewacji budynków położonych przy pieszych ciągach komunikacyjnych,
 • kontrolowanie pokrywy śnieżnej na dachach i sukcesywne usuwanie nagromadzonego śniegu.

W Polsce rośnie liczba zachorowań na grypę. Zgodnie z informacjami Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego, codziennie odnotowuje się po kilkadziesiąt nowych zachorowań. Najwięcej przypadków grypy odnotowano na Mazowszu.

Jak się ustrzec grypy? A oto kilka dobrych rad Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

https://gis.gov.pl/kategoria/zdrowie/profilaktyka/szczepienia/

Trwa sezon grzewczy. Każdego roku z powodu zatrucia tlenkiem węgla (CO), potocznie zwanego czadem, umiera w naszym kraju kilkadziesiąt osób.
Należy pamiętać, że wadliwa wentylacja, źle podłączone i nieprawidłowo eksploatowane urządzenia grzewcze stanowią poważne zagrożenie. Mogą stać się przyczyną śmiertelnych zatruć tlenkiem węgla.
Czad nie bez powodu nazywany jest „cichym zabójcą”. Jest bezwonny, bezbarwny i bardzo szybko wiąże się z krwią prowadząc do utraty przytomności. Możemy jednak zadbać o własne bezpieczeństwo stosując się do przepisów przeciwpożarowych i budowlanych. Warto też zaopatrzyć się w czujnik tlenku węgla. To wydatek zaledwie ok. 100 zł, a może uratować życie.

Na górę