Zarządzanie kryzysowe

KORONAWIRUS

Aktualne informacje na temat nowego koronawirusa SARS-Cov-2 wywołującego chorobę COVID-19 oraz informacje jak zachować środki ostrożności i jak postępować w przypadku podejrzenia...

Więcej..

Telefon

Numery alarmowe

Telefon  alarmowy: 112
Pogotowie ratunkowe: 999, 22 734-02-02
Policja: 997, 22 755-60-10 do 13
Straż pożarna: 998, 22 755-52-37
Straż miejska: 986, 22 755-54-31
Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego: 987, 22 595-13-00

 

 

Uwaga na tlenek
węgla

Trwa sezon grzewczy. Każdego roku z powodu zatrucia tlenkiem węgla (CO), potocznie zwanego czadem, umiera w naszym kraju kilkadziesiąt osób.

Więcej..

KORONAWIRUS

Aktualne informacje na temat koronawirusa SARS-Cov-2 wywołującego chorobę COVID-19 oraz informacje jak zachować środki ostrożności i jak postępować w przypadku podejrzenia zakażenia u siebie lub u swoich bliskich znajdziesz na rządowej stronie:

https://www.gov.pl/web/koronawirus

Szczegółowe informacje na temat sytuacji epidemiologicznej i warunków wjazdu do poszczególnych państw znajdziesz na rządowej stronie:

https://www.gov.pl/web/dyplomacja/informacje-dla-podrozujacych

Informacje na temat szczepienia przeciwko COVID-19 znajdziesz na rządowej stronie:

https://www.gov.pl/web/szczepimysie

 

APLIKACJA 991 ASSISTANT

PGE Dystrybucja S.A. informuje, iż na stronie www.pgedystrybucja.pl dostępna do pobrania jest aplikacja 991 Assistant służąca poprawie komunikacji z Odbiorcami.

Aplikacja dostępna pod adresem:

https://pgedystrybucja.pl/strefa-klienta/aplikacja-991-assistant

APLIKACJA 991 ASSISTANT

Za pośrednictwem aplikacji 991 Assistant można korzystać z następujących Usług:

 • Aktywacja newsletter-a;
 • Przyjęcie zgłoszenia w jednej z dostępnych kategorii zgłoszeń (w tym informowanie Użytkownika o przyjęciu/zarejestrowaniu zgłoszenia).
 • Informacje o zmianach w statusie zgłoszenia;
 • Informacje o przywróceniu zasilania i/lub zakończeniu procedowania zgłoszenia;
 • Informacje o zmianach w Aplikacji i/lub Regulaminie
 • Inne powiadomienia lub komunikaty istotne dla Użytkownika związane z Usługami realizowanymi przez Usługodawcę.

Za pośrednictwem aplikacji można dokonać zgłoszenia w zakresie:

 • Przerwy w dostawie energii elektrycznej – częściowego lub całkowitego braku zasilania
 • Oświetlenia ulicznego, w zakresie którego PGE Dystrybucja S.A. jest właścicielem majątku oświetleniowego lub działa na zlecenie na podstawie zawartej umowy.

Zarządzanie kryzysowe to działalność organów administracji publicznej będąca elementem kierowania bezpieczeństwem narodowym, która polega na zapobieganiu sytuacjom kryzysowym, przygotowaniu do przejmowania nad nimi kontroli w drodze zaplanowanych działań, reagowaniu w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowych, usuwaniu ich skutków oraz odtwarzaniu zasobów i infrastruktury krytycznej.

Na podstawie regulaminu organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Grodzisku Mazowieckim Samodzielne stanowisko ds. zarządzania kryzysowego, ochrony ludności i spraw obronnych  wykonuje zadania z zakresu zarządzania kryzysowego.
Telefon: 22 463 46 52.

TELEFONY ALARMOWE

 • TELEFON  ALARMOWY W SIECI TELEFONII KOMÓRKOWEJ - 112
 • POGOTOWIE RATUNKOWE - 999  22 734-02-02
 • POLICJA - 997  22 755-60-10 DO 13
 • STRAŻ POŻARNA - 998  22 755-52-37
 • STRAŻ MIEJSKA - 986  22 755-54-31
 • WOJEWÓDZKIE CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO - 987  22 595-13-00

SŁUŻBY TECHNICZNE

 • POGOTOWIE ENERGETYCZNE - 991  22 755-51-36 (7 – 15H)
 • POGOTOWIE GAZOWE - 992  22 755-26-32 (7 – 15H)
 • POGOTOWIE WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI - 994 22 724-30-36

 

Procedura zgłaszania zdarzenia

Po wykręceniu numeru alarmowego i zgłoszeniu się dyżurnego spokojnie i wyraźnie podaj:

 • swoje imię i nazwisko, numer telefonu, z którego podawana jest informacja o zdarzeniu
 • rodzaj i miejsce zdarzenia (adres, nazwę obiektu, charakterystyczne miejsca)
 • czy występuje zagrożenie dla życia i zdrowia ludzkiego,
 • po podaniu informacji nie odkładaj słuchawki do chwili potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia
 • Przyjmujący może zażądać:
  • potwierdzenia zgłoszenia przez oddzwonienie,
  • dodatkowych informacji

JAK POSTĘPOWAĆ W SYTUACJACH ZAGROŻEŃ - poradnik

NIC SIĘ NIE STAŁO, ALE NA WSZELKI WYPADEK…

I KROK – przygotowania

 • razem z rodziną przedyskutuj co robić w przypadku zagrożenia, by zmniejszyć ewentualne szkody Swojego domu.
 • rozważ dwie sytuacje:
  - rodzina w domu
  - rodzina poza domem
 • ustal „skrzynkę kontaktową” z osobą zamieszkała w innej miejscowości
 • umieść przy telefonie w domu spis numerów alarmowych
 • spotkaj się ze swoimi sąsiadami – razem ustalcie „sąsiedzki plan alarmowy”

II KROK - zabezpieczenia

 • uzgodnij z rodziną w jakiej sytuacji dzwonić do policji, straży pożarnej, pogotowia ratunkowego
 • ustalcie jak i gdzie zamyka się dopływ wody, prądu i gazu
 • zaopatrz się w polisę ubezpieczeniową, która zrekompensuje Ci  poniesione straty
 • zaplanuj drogi ewakuacyjne
 • co pół roku odpytaj domowników z zasad zachowania się podczas zagrożenia
 • skompletuj zestaw awaryjny – rzeczy, które są niezbędne w momencie zagrożenia
 • ważne dokumenty przechowuj w stałym  miejscu, najlepiej w bezpiecznym pojemniku

ZAGROŻENIA WYWOŁANE  SIŁAMI NATURY

 

ZAGROŻENIA WYWOŁANE  DZIAŁANIEM CZŁOWIEKA

 

ZAGROŻENIA BĘDĄCE NASTĘPSTWEM AWARII TECHNICZNYCH

EWAKUACJA

DLACZEGO NIE WYPALAĆ TRAW

 

POŻARY TRAW SĄ NIEBEZPIECZNE DLA LUDZI, NISZCZĄ RODZIMĄ FAUNĘ I FLORĘ !!!

Wczesna wiosna to okres, w którym znacznie wzrasta liczba pożarów traw na łąkach i nieużytkach rolnych. Spowodowane jest to wypalaniem suchych traw i pozostałości roślinnych. 

Za większość tych pożarów odpowiedzialny jest człowiek. Niestety, wśród wielu ludzi panuje przekonanie, że spalenie suchej trawy użyźni w sposób naturalny glebę, co spowoduje szybszy i bujniejszy wzrost młodej roślinności, a tym samym przyniesie korzyści ekonomiczne. Nic bardziej błędnego. Jest to jeden z najbardziej brutalnych sposobów niszczenia środowiska. 

Ziemia wyjaławia się, zahamowany zostaje bardzo pożyteczny, naturalny rozkład resztek roślinnych oraz asymilacja azotu z powietrza. Do atmosfery przedostaje się szereg związków chemicznych będących truciznami tak dla ludzi jak i zwierząt.

Niszczone są miejsca lęgowe wielu gatunków gnieżdżących się na ziemi i w krzewach. W płomieniach giną zwierzęta, które w dymie tracą orientację i ulegają zaczadzeniu.

Dym uniemożliwia pszczołom i trzmielom oblatywanie łąk. Wiele owadów ginie, co powoduje zmniejszenie liczby zapylonych roślin a w konsekwencji wpływa na obniżenie plonów.

 

CO ROKU W POŻARACH WYWOŁANYCH WYPALANIEM TRAW GINĄ LUDZIE

Trzeba pamiętać, że po zimie trawy są wysuszone i palą się bardzo szybko. W rozprzestrzenianiu ognia pomagają także powiewy wiatru. W przypadku gwałtownej zmiany jego kierunku, pożary bardzo często wymykają się spod kontroli i przenoszą na pobliskie lasy i zabudowania. Niejednokrotnie w takich pożarach ludzie tracą dobytek całego życia. Występuje również bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi.

 

WYPALANIE TRAW, POZ TYM, ŻE JEST NIEBEZPIECZNE - JEST RÓWNIEŻ NIEDOZWOLONE! 

Określa to m.in. ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. nr 92, poz. 8 ze zmianami), art. 124. „Zabrania się wypalania łąk, pastwisk, nieużytków, rowów, pasów przydrożnych, szlaków kolejowych oraz trzcinowisk i szuwarów”. Art. 131: „Kto... wypala łąki, pastwiska, nieużytki, rowy, pasy przydrożne, szlaki kolejowe, trzcinowiska lub szuwary… - podlega karze aresztu albo grzywny”. Kodeks wykroczeń określa wysokość grzywny nawet do 5000 zł, a jeśli wypalanie traw spowoduje pożar, w którym zagrożone zostanie mienie lub życie, można trafić do więzienia nawet na 10 lat.

 

 

Meteorolodzy ostrzegają, że zima jeszcze nie powiedziała ostatniego słowa.

Jeśli sprawdzą się prognozy, na przełomie lutego i marca czekają nas ujemne temperatury i obfite opady śniegu. Przygotujmy się na utrudnienia związane z zimową aurą. Czapki, szaliki i rękawiczki wracają do łask.

Jednocześnie przypominamy o obowiązkach spoczywających na właścicielach i administratorach budynków, w szczególności:

 • odśnieżanie i posypywanie piachem chodników dla pieszych wzdłuż zarządzanych posesji,
 • bieżące usuwanie sopli lodowych, ze szczególnym uwzględnieniem elewacji budynków położonych przy pieszych ciągach komunikacyjnych,
 • kontrolowanie pokrywy śnieżnej na dachach i sukcesywne usuwanie nagromadzonego śniegu.

W Polsce rośnie liczba zachorowań na grypę. Zgodnie z informacjami Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego, codziennie odnotowuje się po kilkadziesiąt nowych zachorowań. Najwięcej przypadków grypy odnotowano na Mazowszu.

Jak się ustrzec grypy? A oto kilka dobrych rad Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

https://gis.gov.pl/kategoria/zdrowie/profilaktyka/szczepienia/

Trwa sezon grzewczy. Każdego roku z powodu zatrucia tlenkiem węgla (CO), potocznie zwanego czadem, umiera w naszym kraju kilkadziesiąt osób.
Należy pamiętać, że wadliwa wentylacja, źle podłączone i nieprawidłowo eksploatowane urządzenia grzewcze stanowią poważne zagrożenie. Mogą stać się przyczyną śmiertelnych zatruć tlenkiem węgla.
Czad nie bez powodu nazywany jest „cichym zabójcą”. Jest bezwonny, bezbarwny i bardzo szybko wiąże się z krwią prowadząc do utraty przytomności. Możemy jednak zadbać o własne bezpieczeństwo stosując się do przepisów przeciwpożarowych i budowlanych. Warto też zaopatrzyć się w czujnik tlenku węgla. To wydatek zaledwie ok. 100 zł, a może uratować życie.

Na górę