Zarządzanie kryzysowe

Aktualności

AKTUALNOŚCI

Aktualne informacje związane z tematyką zarządzania kryzysowego...

Więcej...

 

Telefon

Numery alarmowe

Telefon  alarmowy: 112
Pogotowie ratunkowe: 999, 22 734-02-02
Policja: 997, 22 755-60-10 do 13
Straż pożarna: 998, 22 755-52-37
Straż miejska: 986, 22 755-54-31
Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego: 987, 22 595-13-00

 

 

Uwaga na tlenek
węgla

Trwa sezon grzewczy. Każdego roku z powodu zatrucia tlenkiem węgla (CO), potocznie zwanego czadem, umiera w naszym kraju kilkadziesiąt osób.

Więcej..

Sygnały alarmowe i komunikaty ostrzegawcze

Sygnały alarmowe i komunikaty ostrzegawcze

Projekt pn.„Budowa i rozbudowa systemu wczesnego ostrzegania i alarmowania ludności przed zjawiskami katastrofalnymi w gminie Grodzisk Mazowiecki” współfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, oś priorytetowa V Gospodarka Przyjazna środowisku, działanie 5.1 Dostosowanie do zmian klimatu.

Logotypy projektowe

 

 

 

Trwa sezon grzewczy. Każdego roku z powodu zatrucia tlenkiem węgla (CO), potocznie zwanego czadem, umiera w naszym kraju kilkadziesiąt osób.
Należy pamiętać, że wadliwa wentylacja, źle podłączone i nieprawidłowo eksploatowane urządzenia grzewcze stanowią poważne zagrożenie. Mogą stać się przyczyną śmiertelnych zatruć tlenkiem węgla.
Czad nie bez powodu nazywany jest „cichym zabójcą”. Jest bezwonny, bezbarwny i bardzo szybko wiąże się z krwią prowadząc do utraty przytomności. Możemy jednak zadbać o własne bezpieczeństwo stosując się do przepisów przeciwpożarowych i budowlanych. Warto też zaopatrzyć się w czujnik tlenku węgla. To wydatek zaledwie ok. 100 zł, a może uratować życie.

Projekt Mazowieckie Syreny +

Mazowieckie Syreny + to projekt rozbudowy i modernizacji systemu ostrzegania i alarmowania ludności realizowanego w ramach Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego Unii Europejskiej

Projekt Mazowieckie Syreny +

Projekt Mazowieckie Syreny +

Dystrybucja jodku potasu w przypadku zagrożenia radiacyjnego

Stosownie do zaleceń administracji centralnej, samorządy włączyły się do działań prewencyjnych, przygotowujących do dystrybucji tabletek z jodkiem potasu. Gmina Grodzisk Mazowiecki uczestniczy w przygotowaniach.

Zgodnie z informacjami publikowanymi przez władze krajowe, obecnie zagrożenie radiacyjne nie występuje. Sytuacja jest monitorowana przez Państwową Agencję Atomistyki i Centralne Laboratorium Ochrony Radiologicznej. Wyniki monitoringu oraz komunikaty dostępne są na stronie internetowej www.gov.pl/web/paa

Otwarcie punktów nastąpi wyłącznie w chwili wystąpienia zagrożenia radiacyjnego, po decyzji władz krajowych o konieczności wydawania tabletek z jodkiem potasu mieszkańcom. Do tego czasu punkty dystrybucji są nieczynne.

 

UWAGA! Wydawanie tabletek nastąpi po decyzji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji

Mapa z punktami dystrybucji jodku potasu

Mapa punkktów dystrybucji jodku potasu

Punkty wydawania tabletek jodku potasu w gminie Grodzisk Mazowiecki:

 1. Budynek Administracyjny Urzędu Miejskiego, Grodzisk Mazowiecki ul. Kościuszki 32A
 2. Szkoła Podstawowa nr 1, Grodzisk Mazowiecki ul. Bartniaka 13A
 3. Szkoła Podstawowa nr 2, Grodzisk Mazowiecki ul. Westfala 3
 4. Szkoła Podstawowa nr 4, Grodzisk Mazowiecki ul. Zielony Rynek 2
 5. Szkoła Podstawowa nr 5, Grodzisk Mazowiecki ul. Zondka 6
 6. Szkoła Podstawowa nr 6, Grodzisk Mazowiecki ul. Sportowa 31
 7. Szkoła Podstawowa w Adamowiźnie, Adamowizna ul. Osowiecka 33
 8. Szkoła Podstawowa w Izdebnie Kościelnym, Izdebno Kościelne ul. M. Oziębłowskiego 9
 9. Szkoła Podstawowa w Książenicach, Książenice ul. Marylskiego 3
 10. Szkoła Podstawowa w Szczęsnem, Szczęsne ul. Orla 56
 11. Świetlica Wiejska w Chlebni, Chlebnia 57A
 12. Świetlica Wiejska w Czarnym Lesie , Czarny Las ul. Wiązowa 1
 13. Świetlica Wiejska w Żukowie, Żuków 39

 

PROFILAKTYKA JODOWA BROSZURA INFORMACYJNA. W przypadku awarii elektrowni jądrowej i uwolnienia do atmosfery radioaktywnego jodu konieczne jest podanie osobom, przebywającym na zagrożonym terenie, tabletki zawierającej wysokie stężenie stabilnego jodu. Przyjęcie tabletki nasyca tarczycę stabilnym jodem blokując wchłanianie przez nią radioaktywnego jodu i zapobiegając jego gromadzeniu. Aby zapewnić odpowiednią ochronę, lek należy przyjąć doustnie, niezwłocznie po otrzymaniu komunikatu od właściwych służb o wystąpieniu skażenia radiacyjnego (najlepiej w ciągu 2 godzin). Przyjęcie tabletek w ciągu 8 godzin od ekspozycji na działanie promieniowania nadal pozostaje korzystne. Dawkowanie tabletek ze stabilnym jodem zależy od wieku. Stosowanie dawki większej lub mniejszej od zalecanej może zagrozić zdrowiu. dorośli do 60 r. z. i dzieci powyżej 12 r. z.: 2 tabletki (co odpowiada 100 mg jodu) dzieci od 3 do 12 r. z.: 1 tabletka (50 mg jodu) dzieci od 1 miesiąca do 3 r. 2.: 1/2 tabletki (25 mg jodu) noworodki: 1/4 tabletki (12,5 mg jodu) kobiety w ciąży i karmiące piersią: 2 tabletki (100 mg jodu)

Wskazówki dotyczące przyjmowania tabletek ze stabilnym jodem. Aby uzyskać odpowiednią dawkę dla niemowląt i małych dzieci, należy przełamać tabletkę wzdłuż linii podziału i podać dziecku wskazaną część tabletki. Tabletki można rozgryzać lub połykać w całości. Dla dzieci karmionych piersią można rozkruszyć tabletki i rozpuścić je w wodzie, syropie lub innym płynie. Kiedy nie przyjmować leku? jeśli masz uczulenie na jodek potasu lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku, jeśli masz nadczynność tarczycy, jeśli masz zaburzenie naczyń krwionośnych (zapalenie naczyń z hipokomplementemią), jeśli masz choroby autoimmunologiczne połączone ze świądem i pęcherzami na skórze (opryszczkowate zapalenie skóry Duhringa)

OSTRZEŻENIA I ŚRODKI OSTROŻNOŚCI UWAŻAJ, JEŚLI: stosujesz lub stosowałeś w przeszłości leczenie chorób tarczycy, występuje u Ciebie nieleczona autonomia tarczycy, występuje u Ciebie zaburzenie czynności nerek, masz zaburzenia czynności nadnerczy i stosujesz leczenie z tym związane, jesteś odwodniony, przyjmujesz leki hamujące czynność tarczycy, leki moczopędne oszczędzające potas, a także kaptopril, enalapril lub chinidynę. PAMIĘTAJ! ZWRÓĆ SIĘ O PORADĘ LEKARZA przed przyjęciem leku w przypadku występowania złośliwego nowotworu tarczycy lub takiego podejrzenia w przypadku zwężenia dróg oddechowych (powodującego trudności w oddychaniu) po przyjęciu leku z noworodkiem w celu skontrolowania czynności tarczycy

DODATKOWE INFORMACJE Państwowa Agencja Atomistyki i Centralne Laboratorium Ochrony Radiologicznej prowadzą stały monitoring poziomu promieniowania w atmosferze. Wyniki monitoringu oraz komunikaty dostępne są na stronie internetowej www.gov.pl/web/paa. Więcej o zaleceniach i przeciwwskazaniach stosowania jodku potasu rejestrymedyczne.ezdrowie.gov.pl JEŚLI WYSTĄPIĄ JAKIEKOLWIEK OBJAWY NIEPOŻĄDANE ORAZ W PRZYPADKU JAKICHKOLWIEK WĄTPLIWOŚCI, SKONTAKTUJ SIĘ Z LEKARZEM LUB FARMACEUTĄ!

Profilaktyka jodowa - broszura informacyjna (plik PDF - 2,06 KB)

Więcej o zaleceniach i przeciwwskazaniach stosowania jodku potasu na stronie internetowej: rejestrymedyczne.ezdrowie.gov.pl

KORONAWIRUS

Aktualne informacje na temat koronawirusa SARS-Cov-2 wywołującego chorobę COVID-19 oraz informacje jak zachować środki ostrożności i jak postępować w przypadku podejrzenia zakażenia u siebie lub u swoich bliskich znajdziesz na rządowej stronie:

https://www.gov.pl/web/koronawirus

Szczegółowe informacje na temat sytuacji epidemiologicznej i warunków wjazdu do poszczególnych państw znajdziesz na rządowej stronie:

https://www.gov.pl/web/dyplomacja/informacje-dla-podrozujacych

Informacje na temat szczepienia przeciwko COVID-19 znajdziesz na rządowej stronie:

https://www.gov.pl/web/szczepimysie

 

Zarządzanie kryzysowe to działalność organów administracji publicznej będąca elementem kierowania bezpieczeństwem narodowym, która polega na zapobieganiu sytuacjom kryzysowym, przygotowaniu do przejmowania nad nimi kontroli w drodze zaplanowanych działań, reagowaniu w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowych, usuwaniu ich skutków oraz odtwarzaniu zasobów i infrastruktury krytycznej.

Na podstawie regulaminu organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Grodzisku Mazowieckim Samodzielne stanowisko ds. zarządzania kryzysowego, ochrony ludności i spraw obronnych  wykonuje zadania z zakresu zarządzania kryzysowego.
Telefon: 22 463 46 52.

TELEFONY ALARMOWE

 • TELEFON  ALARMOWY W SIECI TELEFONII KOMÓRKOWEJ - 112
 • POGOTOWIE RATUNKOWE - 999  22 734-02-02
 • POLICJA - 997  22 755-60-10 DO 13
 • STRAŻ POŻARNA - 998  22 755-52-37
 • STRAŻ MIEJSKA - 986  22 755-54-31
 • WOJEWÓDZKIE CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO - 987  22 595-13-00

SŁUŻBY TECHNICZNE

 • POGOTOWIE ENERGETYCZNE - 991  22 755-51-36 (7 – 15H)
 • POGOTOWIE GAZOWE - 992  22 755-26-32 (7 – 15H)
 • POGOTOWIE WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI - 994 22 724-30-36

 

Procedura zgłaszania zdarzenia

Po wykręceniu numeru alarmowego i zgłoszeniu się dyżurnego spokojnie i wyraźnie podaj:

 • swoje imię i nazwisko, numer telefonu, z którego podawana jest informacja o zdarzeniu
 • rodzaj i miejsce zdarzenia (adres, nazwę obiektu, charakterystyczne miejsca)
 • czy występuje zagrożenie dla życia i zdrowia ludzkiego,
 • po podaniu informacji nie odkładaj słuchawki do chwili potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia
 • Przyjmujący może zażądać:
  • potwierdzenia zgłoszenia przez oddzwonienie,
  • dodatkowych informacji

JAK POSTĘPOWAĆ W SYTUACJACH ZAGROŻEŃ - poradnik

NIC SIĘ NIE STAŁO, ALE NA WSZELKI WYPADEK…

I KROK – przygotowania

 • razem z rodziną przedyskutuj co robić w przypadku zagrożenia, by zmniejszyć ewentualne szkody Swojego domu.
 • rozważ dwie sytuacje:
  - rodzina w domu
  - rodzina poza domem
 • ustal „skrzynkę kontaktową” z osobą zamieszkała w innej miejscowości
 • umieść przy telefonie w domu spis numerów alarmowych
 • spotkaj się ze swoimi sąsiadami – razem ustalcie „sąsiedzki plan alarmowy”

II KROK - zabezpieczenia

 • uzgodnij z rodziną w jakiej sytuacji dzwonić do policji, straży pożarnej, pogotowia ratunkowego
 • ustalcie jak i gdzie zamyka się dopływ wody, prądu i gazu
 • zaopatrz się w polisę ubezpieczeniową, która zrekompensuje Ci  poniesione straty
 • zaplanuj drogi ewakuacyjne
 • co pół roku odpytaj domowników z zasad zachowania się podczas zagrożenia
 • skompletuj zestaw awaryjny – rzeczy, które są niezbędne w momencie zagrożenia
 • ważne dokumenty przechowuj w stałym  miejscu, najlepiej w bezpiecznym pojemniku

ZAGROŻENIA WYWOŁANE  SIŁAMI NATURY

 

ZAGROŻENIA WYWOŁANE  DZIAŁANIEM CZŁOWIEKA

 

ZAGROŻENIA BĘDĄCE NASTĘPSTWEM AWARII TECHNICZNYCH

EWAKUACJA

Ostrzeżenia dla ludności

Ostrzeżenia o możliwych zagrożeniach dla ludności powiatu grodziskiego


Inne ostrzeżenia:

APLIKACJA 991 ASSISTANT

PGE Dystrybucja S.A. informuje, iż na stronie www.pgedystrybucja.pl dostępna do pobrania jest aplikacja 991 Assistant służąca poprawie komunikacji z Odbiorcami.

Aplikacja dostępna pod adresem:

https://pgedystrybucja.pl/strefa-klienta/aplikacja-991-assistant

APLIKACJA 991 ASSISTANT

Za pośrednictwem aplikacji 991 Assistant można korzystać z następujących Usług:

 • Aktywacja newsletter-a;
 • Przyjęcie zgłoszenia w jednej z dostępnych kategorii zgłoszeń (w tym informowanie Użytkownika o przyjęciu/zarejestrowaniu zgłoszenia).
 • Informacje o zmianach w statusie zgłoszenia;
 • Informacje o przywróceniu zasilania i/lub zakończeniu procedowania zgłoszenia;
 • Informacje o zmianach w Aplikacji i/lub Regulaminie
 • Inne powiadomienia lub komunikaty istotne dla Użytkownika związane z Usługami realizowanymi przez Usługodawcę.

Za pośrednictwem aplikacji można dokonać zgłoszenia w zakresie:

 • Przerwy w dostawie energii elektrycznej – częściowego lub całkowitego braku zasilania
 • Oświetlenia ulicznego, w zakresie którego PGE Dystrybucja S.A. jest właścicielem majątku oświetleniowego lub działa na zlecenie na podstawie zawartej umowy.

Poradnik na czas kryzysu i wojny

RCB - poradnik "Bądź gotowy – poradnik na czas kryzysu i wojny"

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa opublikowało poradnik "Bądź gotowy – poradnik na czas kryzysu i wojny". Umiejętność radzenia sobie w sytuacjach zagrożenia jest niezwykle istotnym elementem budowania odpornego społeczeństwa, a to przekłada się bezpośrednio na odporność państwa.

W poradniku w prosty sposób wyjaśniamy, jak przygotować się do sytuacji kryzysowej. Co należy zrobić, by uniknąć zagrożenia i jak się zachować podczas jego wystąpienia. Co oznaczają np. wyjące syreny, jak się alarm ogłasza i odwołuje, co należy wtedy zrobić. W poradniku tłumaczymy jak budować odporność na poziomie rodziny, aby zwiększyć bezpieczeństwo swoje i swoich bliskich. Jak chronić się przed dezinformacją, aby nie ulec np. panice. Jak się zachować w przypadku skażenia terenu czy jak udzielić pierwszej pomocy.

Poradnik w formie pdf, można znaleźć na stronie internetowej:
https://www.gov.pl/web/rcb/badz-gotowy--poradnik-na-czas-kryzysu-i-wojny

Przygotowaliśmy również materiał wideo.
https://www.youtube.com/watch?v=mKNbYG5Vawk

Budowa odpornego społeczeństwa jest naszym wspólnym zadaniem, dlatego będziemy wdzięczni za pomoc w propagowaniu poradników.

 

Meteorolodzy ostrzegają, że zima jeszcze nie powiedziała ostatniego słowa.

Jeśli sprawdzą się prognozy, na przełomie lutego i marca czekają nas ujemne temperatury i obfite opady śniegu. Przygotujmy się na utrudnienia związane z zimową aurą. Czapki, szaliki i rękawiczki wracają do łask.

Jednocześnie przypominamy o obowiązkach spoczywających na właścicielach i administratorach budynków, w szczególności:

 • odśnieżanie i posypywanie piachem chodników dla pieszych wzdłuż zarządzanych posesji,
 • bieżące usuwanie sopli lodowych, ze szczególnym uwzględnieniem elewacji budynków położonych przy pieszych ciągach komunikacyjnych,
 • kontrolowanie pokrywy śnieżnej na dachach i sukcesywne usuwanie nagromadzonego śniegu.

Bezpieczne ferie

Baza wypoczynku

Ministerstwo Edukacji i Nauki prowadzi publiczną bazę danych o wypoczynku. Dzięki niej rodzice i opiekunowie w łatwy i szybki sposób mogą sprawdzić wiarygodność organizatora wypoczynku. Baza daje gwarancję, że wypoczynek został zorganizowany zgodnie z obowiązującymi przepisami i procedurami.

Na stronie internetowej www.wypoczynek.mein.gov.pl na bieżąco publikowane są informacje o numerach wydanych zaświadczeń, danych organizatora, liczbie uczestników oraz terminie i lokalizacji wypoczynku. Informację o jakichkolwiek nieprawidłowościach organizacyjnych można zgłaszać odpowiedniemu kuratorowi oświaty lub innym służbom (komenda powiatowa/miejska Państwowej Straży Pożarnej, państwowy/powiatowy inspektor sanitarny, policja).

"Poradnik bezpiecznego wypoczynku"

Zachęcamy do zapoznania się z „Poradnikiem bezpiecznego wypoczynku” (plik PDF 5,5 MB). Publikacja MEiN prezentuje aktualne informacje dla organizatorów, rodziców i uczestników wypoczynku.

Informacje zawarte w publikacji ułatwią rodzicom odpowiednie przygotowanie swoich dzieci do wypoczynku zimowego oraz umożliwią zdobycie niezbędnej wiedzy dotyczącej szeroko pojętego bezpieczeństwa.

Bezpieczeństwo podczas zimowego wypoczynku

Niezależnie od tego, czy uczniowie będą wyjeżdżać na zorganizowany wypoczynek, spędzą ferie w domu lub na półkoloniach, ważne jest zachowanie podstawowych zasad i przepisów bezpieczeństwa. Dotyczą one zarówno przemieszczania się, jak również różnych form aktywności i odpoczynku.

 • Bezpieczne zabawy i aktywności na świeżym powietrzu
  Dzieciom w zimowych zabawach powinni towarzyszyć dorośli opiekunowie. Do zabaw i aktywności na świeżym powietrzu należy wybierać tylko bezpieczne, najlepiej specjalnie wyznaczone do tego miejsca. Nie wolno zjeżdżać na sankach w pobliżu drogi ani przywiązywać ich do samochodu czy ciągnika rolniczego. Zorganizowanie w ten sposób kuligu na drogach publicznych jest nie tylko niezgodne z przepisami, ale przede wszystkim jest niebezpieczne dla jego uczestników.
  Rodzice i opiekunowie powinni również zwracać uwagę na bezpieczeństwo dzieci wybierających się na spacer, szczególnie w warunkach ograniczonej widoczności. Warto przypomnieć podstawowe zasady poruszania się po drogach oraz wyposażyć w elementy odblaskowe.
 • Kontrola środków transportu
  O przeprowadzenie kontroli do Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego mogą zwrócić się organizatorzy wypoczynku oraz rodzice i opiekunowie dzieci. Kontrole są prowadzone zarówno w punktach kontrolnych, w miarę możliwości w miejscu wyjazdu autokaru, jak i na głównych szlakach komunikacyjnych.
  Na stronie www.bezpiecznyautobus.gov.pl rodzice mogą sprawdzić m.in., czy pojazd, którym dzieci pojadą na wypoczynek, ma aktualne badania techniczne i polisę ubezpieczeniową.
 • Zaplanowane indywidualne wyjazdy
  Rodzice, którzy udają się z dziećmi na wypoczynek własnym środkiem transportu, powinni przed podróżą sprawdzić stan techniczny pojazdu oraz jego wyposażenie. Warto pamiętać, że podstawą bezpiecznej podróży jest bezpieczna prędkość. Ważna jest również odpowiednia kondycja psychofizyczna kierowcy.

Wypoczynek za granicą

Podczas planowania wyjazdów zagranicznych konieczne jest bieżące śledzenie informacji zamieszczanych na stronie internetowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych, szczególnie w zakładce www.gov.pl/web/dyplomacja/informacje-dla-podrozujacych

Więcej informacji: www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/bezpieczne-ferie-zimowe-2023

Źródło: www.gov.pl

DLACZEGO NIE WYPALAĆ TRAW

 

POŻARY TRAW SĄ NIEBEZPIECZNE DLA LUDZI, NISZCZĄ RODZIMĄ FAUNĘ I FLORĘ !!!

Wczesna wiosna to okres, w którym znacznie wzrasta liczba pożarów traw na łąkach i nieużytkach rolnych. Spowodowane jest to wypalaniem suchych traw i pozostałości roślinnych. 

Za większość tych pożarów odpowiedzialny jest człowiek. Niestety, wśród wielu ludzi panuje przekonanie, że spalenie suchej trawy użyźni w sposób naturalny glebę, co spowoduje szybszy i bujniejszy wzrost młodej roślinności, a tym samym przyniesie korzyści ekonomiczne. Nic bardziej błędnego. Jest to jeden z najbardziej brutalnych sposobów niszczenia środowiska. 

Ziemia wyjaławia się, zahamowany zostaje bardzo pożyteczny, naturalny rozkład resztek roślinnych oraz asymilacja azotu z powietrza. Do atmosfery przedostaje się szereg związków chemicznych będących truciznami tak dla ludzi jak i zwierząt.

Niszczone są miejsca lęgowe wielu gatunków gnieżdżących się na ziemi i w krzewach. W płomieniach giną zwierzęta, które w dymie tracą orientację i ulegają zaczadzeniu.

Dym uniemożliwia pszczołom i trzmielom oblatywanie łąk. Wiele owadów ginie, co powoduje zmniejszenie liczby zapylonych roślin a w konsekwencji wpływa na obniżenie plonów.

 

CO ROKU W POŻARACH WYWOŁANYCH WYPALANIEM TRAW GINĄ LUDZIE

Trzeba pamiętać, że po zimie trawy są wysuszone i palą się bardzo szybko. W rozprzestrzenianiu ognia pomagają także powiewy wiatru. W przypadku gwałtownej zmiany jego kierunku, pożary bardzo często wymykają się spod kontroli i przenoszą na pobliskie lasy i zabudowania. Niejednokrotnie w takich pożarach ludzie tracą dobytek całego życia. Występuje również bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi.

 

WYPALANIE TRAW, POZ TYM, ŻE JEST NIEBEZPIECZNE - JEST RÓWNIEŻ NIEDOZWOLONE! 

Określa to m.in. ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. nr 92, poz. 8 ze zmianami), art. 124. „Zabrania się wypalania łąk, pastwisk, nieużytków, rowów, pasów przydrożnych, szlaków kolejowych oraz trzcinowisk i szuwarów”. Art. 131: „Kto... wypala łąki, pastwiska, nieużytki, rowy, pasy przydrożne, szlaki kolejowe, trzcinowiska lub szuwary… - podlega karze aresztu albo grzywny”. Kodeks wykroczeń określa wysokość grzywny nawet do 5000 zł, a jeśli wypalanie traw spowoduje pożar, w którym zagrożone zostanie mienie lub życie, można trafić do więzienia nawet na 10 lat.

 

 

Na górę